Liberala partier

Vilka partier är liberala?

De liberala partier som varit mest etablerade i Sverige har varit antingen socialliberala eller liberalkonservativa.

Vill du fördjupa dig om socialliberalism, läs mer på vår sida om liberalismens olika inriktningar.

För att få bättre koll på liberalkonservatism, läs tankesmedjan Timbros artikel om liberalkonservativas helhetssyn på samhället.

Vi kommer fokusera på partier i Sveriges riksdag med kopplingar till liberalismen samt partiernas inställning till nämnda ideologi. Häng med så förklarar vi mer!

Liberala partier i Sverige

Vilka är då de liberala partierna i Sveriges riksdag?

Socialliberala partier

Liberalerna

Åsikten och kampen om att varenda människa ska få styra över sitt eget liv genomsyrar partiets hållning i alla politiska frågor och är partiets fundament. Liberalerna lyfter särskilt fram att:

 • Global frihandel och generös biståndspolitik ska bekämpa fattigdom
 • Stat, kommuner och frivilliga ska bidra till människors trygghet
 • Marknadsekonomi är det enda demokratiska ekonomiska systemet

Liberalerna tycker alla ska få en ärlig chans i starten av livet och att friheten inte bara ska gälla de som redan är priviligierade. Partiets hållning är att välfärden ska betalas tillsammans vilket kvalar in som socialliberalism. Läs mer om Liberalernas hållning gällande de liberala grundbultarna.

Liberalerna

Centerpartiet

Filosofin som genomsyrar Centerpartiet är tron på varje människas förmåga att själv forma sin framtid. Centerpartiet lyfter fram att:

 • Makten ska finnas så nära människorna som möjligt
 • Förmynderi och påtvingad kollektivism ska begränsas
 • Landsbygden ska leva – det är en rättighet att bo på landet

Centerpartiet tror på ett delat ansvar i samhället - att ge människor möjligheter att förverkliga sina liv och jämna ut orättvisor som arv och uppväxt kan ha bidragit till. Partiet räknas som socialliberalt. Läs mer om Centerpartiets ideologi.

Centerpartiet

Liberalkonservativt parti

Moderaterna

Partiet har en konservativ samhällssyn och liberala idéer. Partiet vill att Sverige ska sänka sina skatter så att individen ska kunna försörja sig på sin skattade lön utan att vara beroende av bidrag. Moderaterna strävar också efter en ökad valfrihet med parollen ”ge människan makt att styra över sin egen vardag”.

Ytterligare ideologiska utgångspunkter som präglar partiet och dess hållning i politiska frågor är:

 • Behovet av kontinuitet
 • Visionen om det öppna samhället
 • Den enskilda människans frihet
 • Nära internationellt samarbete

Läs mer om Moderaternas partihistorik och ideologiska hållning.

Värdekonservativt parti med liberal ekonomisk politik

Kristdemokraterna

Partiet står för demokratisk politik byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på social marknadsekonomi vilket innebär att partiet vill:

 • Ha en ekonomisk politik där bidragsberoende motverkas
 • Att marknadsekonomi tillsammans med socialt ansvarsfull politik ska råda
 • Skatt- och bidragspolitiken ska utformas av egen kraft och engagemang uppmuntras

Lär dig mer om Kristdemokraternas ideologi och principprogram.

Läs mer: liberalismens vanligaste inriktningar

Vad är liberalism och vilka inriktningar finns det?